Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anders Alfjorden anders.alfjorden@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Havs och Vattenmyndigheten

Start/avslut

2011 - 2012

Kartläggning av infektion med <i>Tetracapsuloides bryosamonae</i>, PKD i vattendrag, med avrinning mot västkusten.

Studier av vildfisk i norra Skandinavien (Norge) och

alpina vattenområden i Europa (Schweiz) visar på populationsnedgångar

orsakade av parasitsjukdomen PKD (Proliferativ njurinflammation).

Klimatförändringar kan öka risken för liknande beståndspåverkan i

Sverige. Denna studie vi nu söker medel för, syftar till att ge kunskap om

denna sjukdoms utbredning i södra Sverige i vattendrag som mynnar

västerut på svensk kust. Undersökningen sker i huvudsak genom

molekylärgenetiska studier (PCR) av prov från de laxfiskpopulationer som

finns i västra Sverige.

Senast uppdaterad : 2013-01-13