Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Désirée Jansson desiree.jansson@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Veterinaerinstituttet

Norge

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2014 - 2015

Kartläggning av tarmhälsa hos ekologisk kyckling och effekt av vaccination mot koccidios

Koccidios anges ofta som ett viktigt hinder för ökad inhemsk ekologisk kycklinguppfödning eftersom förebyggande tillsats av koccidiostatika i fodret är otillåtet i denna driftsform. Koccidier är encelliga tarmparasiter vars förökning i tarmslemhinnan leder till tarmskador, vilket banar väg för överväxt med klostridiebakterier och sjukdomen nekrotiserande enterit. Båda sjukdomarna leder till nedsatt djurvälfärd och ekonomiska förluster, men i praktiken är det svårt att undvika koccidieangrepp bland unga kycklingar som hålls på ströbädd. I projekt vill vi undersöka tarmhälsan och utvärdera effekten av vaccination mot koccidier i ekologiska kycklingflockar eftersom kunskapen om koccidios och nekrotiserande enterit är bristfällig i denna driftsform såväl i Sverige som internationellt. Resultaten kommer att förbättra rådgivningen till ekologiska producenter och leda till bättre förutsättningar för en robust och hållbar produktion med låg miljöpåverkan och god djuromsorg.

Senast uppdaterad : 2014-02-18