Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Uppsala universitet och SLU

Finansiär

Formas

Start/avslut

2010 - 2010

Klimatförändring: hälsa och ekologi

Ett förändrat klimat påverkar även ekologin hos många skadedjur och sjukdomsalstrande mikroorganismer som i hög grad påverkar jordbruk, skogsbruk och fiskenäring. Ett tvärvetenskapligt anslag är därför nödvändigt i diskussionen om klimatförändringens effekter. Därför kommer Klimatcentrumet vid SVA ordna en internationell tvärvetenskaplig konferens, Klimatförändring: hälsa och ekologi, som förenar forskning inom veterinär- och humanmedicin, ekologi och evolution 1-3 september 2010 i Uppsala.

Senast uppdaterad : 2013-02-27