Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Désirée Jansson desiree.jansson@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Huvudsökande Johan Höglund

SLU

Finansiär

Formas

Start/avslut

2014 - 2016

Kontroll av spolmask hos värphöns och åtgärder mot anthelmintikaresistens

Nematoder (rundmaskar) är vanligt förekommande parasiter och orsakar ofta nedsatt djurhälsa med produktionsförluster hoslantbrukets djurslag. Detta gäller i hög grad för tamhönans spolmask (Ascaridia galli) som under de senaste åren ökat kraftigt hos frigående värphöns i flera EU-länder, inklusive Sverige. Kontrollåtgärder mot parasiten bygger på avmaskning och god hygien. Det finns endast ett godkänt avmaskningsmedel (anthelmintika, flubendazol) till fjäderfän, vars effekt är bristfällig på det sätt som det används idag. Erfarenheter från besläktade parasiter hos andra djurslag visar att användningen av
anthelmintika ofta är förenad med risk för utveckling av anthelmintikaresistens (AR), särskilt när medlen används osystematiskt och/eller underdoseras. I detta projekt vill vi utreda effekten av flubendazol på parasitens samtliga utvecklingsstadier och ta reda på hur avmaskning bidrar till ökad djurhälsa och förbättrad produktion. Vår ambition är att utveckla en hållbar avmaskningsstrategi som bygger på behovsprövad strategisk avmaskning (TST-targeted strategic treatment) tidigt under infektionsförloppet. Dessutom ska vi ta fram metoder för detektion av AR och studera bakomliggande mekanismer, vilket kommer att generera ny viktig och djurslagsövergripande kunskap. Med en genomtänkt läkemedelsanvändning är vi övertygande om att kunna förhindra ett framtida scenario där vi står utan fungerande avmaskningsmedel till värphöns.

Senast uppdaterad : 2014-05-15