Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Dalarnas universitet

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2013

Korrelation mellan viktsförändring och patologiska fynd hos laboratoriemöss

Projektets syfte är att fastställa huruvida viktsförändring hos laboratoriemöss återspeglar deras hälsotillstånd genom att jämföra obduktionsresultat för möss som avlivats vid två olika grader av viktminskning med könsmatchade kullsyskon som ej uppvisat viktminskning eller andra tecken på ohälsa. Resultaten förväntas kunna användas för att förtydliga rekommendationer vid användning av viktsminskning som slut- eller avbrytningspunkt i musförsök. Vidare skall resultaten användas för att formulera tydliga hypoteser rörande relevanta slut- och avbrytningspunkter i försök av allvarligare svårighetsgrad såsom många tumörstudier och därpå testa dessa hypoteser i försök av samma karaktär som detta.

Senast uppdaterad : 2012-02-21