Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bo Segerman Forskare, PhD, adjungerad lektor Statens veterinärmedicinska anstalt bo.segerman@sva.se 018-67 40 32

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2011 - 2012

Kurering av virulensplasmider i fågelbotulismisolat för att skapa vaccinstamskandidater

Det övergripande målet är att ta fram fågelbotulismstammar (Clostridium botulinum typ C) med reducerad virulens och utvärdera om sporer från sådana stammar kan fungera som ett levande vaccin när de administreras via vatten eller foder. Sporerna är extremt hållbara och ställer föga krav på förvaring. Bakterien som orsakar fågelbotulism har 5 plasmider med kända och potentiella virulens och resistensfaktorer. Genom att avlägsna olika antal av dessa plasmider kommer detta projekt skapa stammar som har reducerad virulens. Metoder och verktyg för att utföra och monitorera avlägsnandet (kureringen) av plasmiderna kommer att sättas upp. De kurerade stammarna kommer sedan att undersökas för grad av virulens samt förmåga att fungera som levande vaccin på kycklingpopulationer. Specialdesignad diagnostik för att följa vaccinnationsstammen skall även skapas.

Senast uppdaterad : 2012-04-17