Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Gittan
Gittan Gröndahl Tf statsveterinär, forskare, VMD Statens veterinärmedicinska anstalt gittan.grondahl@sva.se 018-67 40 00

Huvudman

SVA

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2010 - 2011

Livshotande bakteriella infektioner hos föl

Syftet med studien är att öka kunskapen om förekomst, diagnostik, behandling och resistensmönster hos de vanligaste allvarliga bakteriella infektionerna hos unga föl i Sverige. Relevansen för SVA och hästnäringen är hög. Nyttan med resultaten är stor för praktiserande veterinärer liksom diagnostik och rådgivare inom och utom SVA samt hästägare. Endast begränsad kunskap finns idag för dessa sjukdomar som vanligen kostar mellan 10 000-100 000 kr i behandlingskostnader per fall för den enskilda djurägaren, och som skördar livet av många föl trots behandling. Studien avser att: 1) utvärdera en modifierad provtagningsteknik vid blododling för att minska kontamination och öka träffsäkerheten; 2) utvärdera en klinisk diagnostikmodell avsedd att förutsäga sepsis (bakteriell blodförgiftning) hos föl; 3) kartlägga strategier för diagnostisk och behandling som används av svenska veterinärer vid sjukdom hos föl relaterad till Rhodococcus equi; 4) undersöka förekomst av och utfall vid rodokockinfektioner på större stuterier; samt 4) ge en övervakning av antibiotikaresistensläget för bakterier isolerade vid sepsis och rodokockinfektioner hos föl.
Senast uppdaterad : 2017-02-06