Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

SMHI

Start/avslut

2019 - 2019

Medel för klimatanpassning verktyg 2019 - God djurhälsa i ett förändrat klimat

Vi kommer att sjösätta flera webbbaserade vektyg som även syftar till att sprida kunskap om hur djur kan hållas friska i ett förändrat klimat. Till exempel:Klimatanpassning av vattenförsörjning: SVA avser ta fram ett verktyg som tjänar som stöd för klimatanpassning av vattenförsörjning inom lantbrukssektorn riktat till enskilda lantbrukare. Verktyget kommer att inkluderar en grundläggande kunskapsdel rörande effekter av klimatförändringen på lantbrukets vattenförsörjning och ett underlag för analys av den egna gårdens förutsättningar. Dessutom kommer ett projekt om giftiga växter påbörjats och där kommer särskild information om klimatpåverkan att läggas till befintlig information. Vi kommer också att ta fram ett faktablad till gårdsmejerister om risker med TBE-smitta i mjölk. Vidare kommer vi att arbeta med hur övervakningen i Sverige av insektsvetorer (smittspridare) lämpligen kan utformas.
Senast uppdaterad : 2020-01-02