Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Elisabeth Sjöberg elisabeth.sjoberg@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

MSB

Start/avslut

2010 - 2010

Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Utbrottsövning 26 januari 2010

Syftet med övningsprojektet var att simulera ett utbrott av en allvarlig infektion för att utvärdera laborativ analyskapacitet och kommunikationsflöden hos de myndigheter som ingår i Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD), samt att inom ingående myndigheter tydliggöra FBDs roll.

På grund av utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) var det nödvändigt att flytta fram projektets genomförande då framför allt Smittskyddsinstitutet inte kunde delta på ett meningsfullt sätt vid ursprungligt övningsdatum (första veckan i oktober 2009). Projektgruppen beslutade i samråd med de i FBD ingående myndigheterna om ett nytt datum för genomförande av övningen som senare ägde rum den 26 januari 2010.

övningen genomfördes med i huvudsak gott utfall och bidrog till att tydliggöra kommunikationsflöden men kunde även påvisa brister i såväl intern kommunikation som den mellan myndigheter. Utbrottsövningen väckte också frågor om FBDs roll under ett utbrott då FBD i dagsläget inte är en operativ funktion som ingår i någon av de berörda myndigheternas beredskapsplaner.

Sammanfattningsvis kan sägas att övningen demonstrerade god samverkan mellan human- och djursidan och värdet av ett utvidgat samarbete mellan myndigheter med laborativ kapacitet att analysera smittämnen i  riskklass 3 i linje med 2010 års smittskyddsproposition. övningen har också lagt grunden till framtida myndighetsövergripande övningar inom samma område.

 

Senast uppdaterad : 2016-05-24