Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Per Häggblom per.haggblom@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2014 - 2014

Ny kemisk metod för att påvisa botulinumtoxin i vallfoder

Syftet är att öka kunskaperna om botulinumtoxiner i vallfoder för att därmed i framtiden kunna minska riskerna för toxinbildning i ensilage och inplastat foder. I projektet vill vi undersöka om en nyligen framtagen kemisk metod för att påvisa botulinumtoxiner går att använda även för vallfoder.

Senast uppdaterad : 2014-06-10