Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svenska Djurhälsovården

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2014 - 2015

Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

Virulent fotröta ger upphov till mycket omfattande skador på klövarna hos drabbade får och orsakar både djurlidande och stora ekonomiska förluster. I Storbritannien beräknas fotröta ge ett ekonomiskt bortfall på 24 miljoner pund årligen. I dagsläget finns ingen metod för virulensbestämning av fotrötebakterien Dichelobacter nodosus tillgänglig i Sverige. Utbrott av virulent fotröta riskerar att bli vanligare hos svenska får i framtiden på grund av EU-regler för frihandel med djur, klimatförändringar och minskade anslag till kontrollprogrammet. Målet med detta projekt är att ta fram ett test som snabbt och kostnadseffektivt kan identifiera eventuella fårbesättningar som bär på virulenta stammar av D. nodosus och som kan användas som ett diagnostiskt redskap i det pågående kontrollprogrammet mot fotröta. Testet skulle bli speciellt värdefullt i kontrollprogrammet för att säkerställa att det inte rör sig om virulent fotröta i besättningar där kliniken är osäker.

Senast uppdaterad : 2015-09-10