Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Nytta kostnads analys avseende frihet från <i>Echinococcus mulilocularis</i> (EM) – en jämförelse av nyttan av att Sverige är fritt från EM med kostnaderna för att förhindra introduktion av smittämnet.

EU-kommissionen har indikerat att de anser att Sveriges regelverk för att förhindra introduktion av EM är oproportionerligt. Efter att övergångstiden i förordning 998/2003 löper ut får Sverige inte längre tillämpa dessa regler. En möjlighet kommer dock sannolikt att skapas för KOM att besluta om regler för att förhindra spridning av EM. Möjligheten att KOM beslutar om sådana regler bedöms öka väsentligt om i) dokumentation kan uppvisas att de åtgärder Sverige kräver vid införsel är rimliga i förhållande till förväntade negativa effekter av en introduktion av EM ii) samt att Sverige kan kvantitativt dokumentera med vilken sannolikhet landet är fritt från EM. Vid SVA pågår ett projekt i samarbete med bla SJV, SMI och SLV samt motsvarande myndigheter i övriga EM-fria EU-länder att kvantifiera sannolikheten att respektive land är fritt från EM. Om nyttan av att vara och förbli fria från EM kan dokumenteras vara större än kostnaderna för åtgärder för att förhindra introduktionen av parasiten bedöms det mera att sannolikt att EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till regler för att förhindra spridning av EM mellan EU-länder efter övergångstiden i förordning 998/2003. Målet är att klarlägga om kostnaderna för gällande regelverk, som syftar till att förhindra introduktion av EM till landet, står i proportion till nyttan av att landet är och förblir fritt från EM.

Senast uppdaterad : 2012-07-20