Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Forskare, biträdande statsveterinär, VMD ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Nordiska mejeriorganisationers samarbetsorgan för mjölkkvalitetsarbete

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2008 - 2012

Nyttan av behandling med kinoloner vid juverinflammation utlöst av coliforma bakterier

I Sverige behandlas juverinflammation (mastit) orsakad av kolibakterier ofta med enrofloxacin, ett bredspektrumantibiotikum. Nyttan av denna behandling har dock varit oklar. Vi har, i en dubbelblind fältstudie, utvärderat behandlingseffekten av enrofloxacin vid allvarlig kolimastit. Totalt 56 mjölkkor med kolimastit ingick i studien. Korna hade behandlats med enrofloxacin eller koksalt (placebo) och följdes upp på kort och på lång sikt med avseende på överlevnad, symtom, vita blodkroppar i mjölk (celltal) och mjölkavkastning. Det var ingen skillnad i överlevnad, symtom eller mjölkavkastning mellan kor som behandlats med enrofloxacin eller kor som fått placebo. Kor som behandlats med enrofloxacin hade lägre celltal på lång sikt. Enrofloxacin bör därmed inte användas för att behandla kolimastit.

Läs mer :

Persson, Y., Landin, H., Katholm, J. och Mörk, M. (2013) Begränsad effekt av kinoler vid behandling av akut kolimastit. Svensk Veterinärtidning nr 7: 11-17. PDF

 

Senast uppdaterad : 2013-12-19