Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Huvudman

SVA

Finansiär

Nordiska Ministerrådet

Start/avslut

2013 - 2015

Ökande föreekomst av antibiotikaresistenta bakterier i fjäderfäproduktionen - introduktion och persistens i Nordiska länder

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2015-10-14