Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Statsveterinär, docent. Statens veterinärmedicinska anstalt karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Växa Sverige

Finansiär

Formas

Start/avslut

2019 - 2022

Optimal antibiotikaanvändning vid akut klinisk mastit hos mjölkkor

Foto: Therese Selén

Klinisk mastit (synlig juverinflammation) är en smärtsam sjukdom som oftast orsakas av infektion med bakterier i juvret och är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av svenska mjölkkor. Detta projekt syftar långsiktigt till att förbättra kornas välfärd och besättningarnas ekonomi genom att ta fram nya behandlingsrekommendationer som innebär minskad och mer effektiv användning av antibiotika vilket i sin tur leder till färre injektioner och färre nya fall av mastit på grund av minskad risk för smittspridning mellan kor. 

I projektet undersöks om lokal behandling med antibiotika (penicillin) i juvret till stor del kan ersätta allmänbehandling med penicillin genom injektioner i halsmuskulaturen (nuvarande standardbehandling) för bakterier som är relativt lätta att bota. Detta skulle innebära en total förbrukningsminskning från 70 till 17 gram penicillin per fall för en genomsnittlig mjölkko. För bakterier som är mer svårbehandlade eftersom infektionen ofta blir kronisk och kon riskerar att smitta ned andra kor i besättningen, önskar vi istället att undersöka om allmänbehandling skulle kunna kompletteras med lokal behandling i juvret för ett bättre tillfrisknande. Detta skulle innebära en liten ökning av använd mängd antibiotika för det enskilda fallet, men totalt sett en signifikant minskning av förbrukningen om nya fall av mastit kan förebyggas genom att minska antalet kroniskt infekterade kor.

Senast uppdaterad : 2020-08-25