Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2011 - 2014

Orsaker till antibiotikaresistens hos tarmbakterier från kalvar i mjölkbesättningar

Projektet har undersökt samband mellan förekomst av antibiotikaresistenta tarmbakterier (Escherichia coli) hos mjölkkalvar och användning av antibiotika. Särskild har betydelsen av utfodring med mjölk från kor som behandlats med antibiotika undersökts.

Studierna visar att mjölk från kor som behandlats med antibiotika används som foder i många besättningar och att flera faktorer har betydelse för förekomsten av resistenta bakterier hos kalvar.

En sådan faktor är utfodring av mjölk från kor som antibiotikabehandlats under pågående laktation. Ett sätt att minska riskerna för resistensselektion är att kassera sådan mjölk under pågående behandling av kon och att helt undvika att utfodra med mjölk från kor som behandlats med kinoloner.

Råmjölk från sinbehandlade kor kan däremot ges till kalvar då det inte tycks ha någon betydelse för förekomsten av resistenta tarmbakterier. Dock är det lämpligt att begränsa användning av vissa antibiotikapreparat, t.ex. DHS-tabletter.

I Sverige är läget avseende antibiotikaresistens mer fördelaktigt än i de flesta andra länder. Men hos kalvar i mjölkproduktionen är en stor andel tarmbakterier resistenta mot antibiotika som används för behandling av både människor och djur. Många bakterier är resistenta mot flera antibiotika. Resistensen är ofta överförbar och tarmbakterierna är därmed en reservoar av resistensgener för bakterier som orsakar sjukdom hos djur och människor. I 300 mjölkbesättningar undersöks sambanden mellan resistens och användning av antibiotika. Syftet är att identifiera riskfaktorer för förekomst av resistenta tarmbakterier och målet att definiera åtgärder som undanröjer riskerna. Exempel på sådana åtgärder är rekommendation om hur mjölk från antibiotikabehandlade kor kan användas till kalvar utan att påverka förekomsten av resistenta bakterier i kalvarnas tarmflora. En minskad förekomst av resistens bidrar till att antibiotika bevaras verksamma för behandling av såväl djur som människor.

Senast uppdaterad : 2017-02-03