Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2011 - 2011

Överlevnad och återisolering av VTEC O157 i komockor på betesmark vid VTEC O157-positiva gårdar

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2012-07-18