Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Gunilla Hallgren Epidemiolog, bitr sektionschef Statens veterinärmedicinska anstalt gunilla.hallgren@sva.se 018-674386

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Övervakning av förekomst av rävens dvärgbandmask (EM) hos sorkar

EM förekommer inte i Sverige, Norge eller Finland. Den uppvisar ökande förekomst i många EU-länder och har visat sig förekomma närmast i Danmark och Baltikum. ökande förekomst i städer som Zuerich och Bukarest har påvisats. Risken att denna parasit förs in till Sverige med hundar ffa med smuggel eller ej korrekt avmaskade legalt införda hundar torde därför vara ökande. Målet är att tillsammans med annan övervakning bevisa att Sverige är fria från EM så att vi har stöd för fortsatt undantag i förordning 998/2003.

Undersökning avseende förekomst av EM hos rävar har bedrivits under ett flertal år. SE får genom ett undantag i förordning 998/2003 ställa krav på avmaskning av hund och katt inför införsel, men undantaget är tidsbegränsat och under revidering. Under arbete med att bevisa Sveriges frihet från EM har det kommit fram att ett begränsat antal av de 3000 sorkar som SMI dissekerat i olika projekt under perioden 2005-2007 haft leverförändringar. Det kan inte uteslutas att förändringarna kommer från parasiter t ex EM. Materialet finns sparat och SVA finner värde i att undersöka dem avseende EM.

Senast uppdaterad : 2012-07-19