Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Övervakning av smittsamma sjukdomar hos frilevande vildsvin

Sverige har en växande stam av frilevande vildsvin. Vildsvinen förekommer i alla län söder om Norrlandsgränsen. Vildsvin och tamsvin är genetiskt identiska och de sjukdomar som drabbar tamsvin kan i princip också drabba vildsvin. Det finns flera exempel på där smittsamma sjukdomar har påvisats på vildsvin, t.ex klassisk svinpest, Aujezkys sjukdom, PRRS och även PMWS för att nämna några. Vildsvinen kan fungera som reservoar för sjukdomen i landet, vilket försvårar ett eventuellt bekämpningsarbete avsevärt. Inom EU finns anvisningar om att sjukdomar hos vilda djur skall övervakas och vildsvin är här ett prioriterat djurslag. Detta diskuterades bl.a vid inspektionen av den svenska epizootiberedskapen i december 2003. I rapporten från inspektionen rekommenderades Sverige att förbättra övervakningen av vildsvinen.

Sedan 2000 har SVA undersökt blod från skjutna vildsvin avseende flertal smittsamma svinsjukdomar såsom svinpest, PRRS, AD. Målet med projektet är att få kännedom om vildsvinens smittstatus avseende CSF, ASF, AD och PRRS.

Senast uppdaterad : 2011-08-25