Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mikael Hedeland mikael.hedeland@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Norges Veterinärhögskola

Finansiär

Stiftelsen hästforskning SHF

Start/avslut

2014 - 2015

Peptider och proteiner - bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten

Missbruk av peptid- och proteinbaserade preparat har framkommit som ett nytt problem inom hästsporten. Några exempel är kobratoxin och dermorfin för smärtlindring, erytropoetin (EPO) för att förbättra syretransporten, samt tillväxtstimulerande peptider av olika slag.

Bruket av denna typ av preparat innebär ett stort djurskyddsproblem, eftersom säkerhetsstudier på häst oftast saknas och kunskapen om biverkningar är minimal. Peptider och proteiner kräver ofta speciell hantering när det gäller kemisk analys och de kan i allmänhet inte inkorporeras i de reguljära dopningskontrollmetoderna. Omfattningen av bruket av denna typ av preparat i de nordiska länderna är till stor del okänd. Föreliggande projekt syftar till att dels utveckla, validera och implementera nya analytiska metoder baserade på masspektrometri för att analysera peptider och proteiner (år 1), dels att utföra en fältstudie i Norge och Sverige där tävlingshästar provtages och proverna analyseras med de utvecklade metoderna.

Senast uppdaterad : 2017-03-01