Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mate Zoric Forskare, biträdande statsveterinär, VMD mate.zoric@sva.se 018-67 41 73

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Intendenturen för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiär

KSLA, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

Start/avslut

2015 - 2017

Profylax och behandling av ledinfektioner och andra hältor hos smågrisar

Ledinfektioner utgör ett stort välfärdsproblemen inom gris produktionen i Sverige. Hälta är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av smågrisar. Pilotprojektets syfte och mål att öka kunskapen kring konsekvenser av ledinfektioner hos smågrisar genom att: 1) inleda undersökningar om det föreligger en genetisk predisposition för att utveckla ledinfektion 2)optimera den kliniska behandlingen av ledinfektioner
Senast uppdaterad : 2017-12-15