Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Huvudman

SVA

Finansiär

C.F. Lundströms stiftelse

Start/avslut

2010 - 2011

Q-feber - incidens och effekt av infektion i mjölkproducerande nötbesättningar i Sverige

Projektet syftar till att klarlägga i vilken mån förekomst av C. burnetii i mjölkbesättningar förorsakar kliniska störningar, samt ge en uppfattning om nyinfektionsfrekvensen i ett högprevalensområde (Gotland). Detta förväntas ge bättre underlag för riskvärderingar vad gäller kontakt med nötkreatur och för smittspridning i samband med djurförflyttningar. Studien kan också ge underlag för att skatta eventuella kostnader förknippade med aktiv Coxiella-infektion. Vi kommer att arbeta med Gotland som är ett område med hög förekomst av Coxiella. Syftet med detta är att identifiera ett tillräckligt antal nyinfektioner under året, för att uppföljande undersökningar avseende klinisk sjuklighet ska bli meningsfulla. I samarbete med branschorganisationen Svensk Mjölk avser vi genomföra två stycken antikroppsundersökningar av tankmjölk från samtliga gotländska mjölkleverantörer; en per halvår. Parallellt med detta kommer vi att använda data från kokontrollen för att statistiskt jämföra fruktsamhet och allmän sjuklighet i besättningar som är osmittade med besättningar som står med smittan och som nyinfekteras under perioden.

Senast uppdaterad : 2012-01-27