Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Lunds Tekniska Högskola

Start/avslut

2011 - 2012

Rötning av slam vid 35, 55 och 60 grader C - utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2013-03-26