Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2011 - 2012

Rutinmässig verifiering och epidemiologisk typning vid SVA av meticillinresistent <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) från svenska djur

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2012-07-19