Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Statsveterinär, docent. Statens veterinärmedicinska anstalt karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2019 - 2021

Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor

Syftet med projektet är att undersöka användning av/rekommendationer om rutiner vid sinläggning, sintidsbehandling och sinperioden bland svenska mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare. Vi är även intresserade av att ta reda på vilka attityder målgrupperna har till betydelsen av dessa områden samt hur rutiner/rekommendationer varierar inom grupp till exempel beroende på besättningsstorlek eller veterinärens erfarenhet.

Senast uppdaterad : 2021-01-04