Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

porträtt på erik
Erik Ågren Bitr. statsveterinär erik.agren@sva.se 018-67 42 78

Huvudman

SVA

Finansiär

Forskningsrådet (Norge), RUF

Start/avslut

2009 - 2012

Smittsam ögonsjukdom hos ren, kartläggning av orsaker, förbyggande åtgärder och behandling

Utbrott av ögoninflammationer hos ren har dokumenterats sedan över 100 år. Utbrotten uppstår med oregelbundna mellanrum, men orsaken till varför det plötligt blir utbrott är inte klarlagt. Projektet ska vid utbrott av ögoninflammationer i renhjordar samla prover för att undersöka vilka bakterier och virus som kan bidra till utbrotten, samt undersöka vilka bakomliggande orsaker som kan tänkas leda till att utbrott uppstår. Behandling mot inflammationerna görs för att minska djurlidandet av ögoninflammationerna, och följs upp.

Senast uppdaterad : 2014-07-02