Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Havs- och fiskeriprogrammet, via SJV

Start/avslut

2017 - 2021

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk mal

Denna ansökan avser projektstöd för utveckling av ett program för hälsoövervakning och smittskydd för tilapia (Oreochromis spp.) och afrikansk mal (Clarias spp.) inom svenskt vattenbruk. Båda dessa arter är varmvattenlevande, optimal temperatur 31-36°C, och odlas vanligen i intensiva så kallade RAS system med recirkulation av vattnet för ett ekonomiskt utnyttjande av energi och vatten. Det finns sedan 1960-talet en etablerad hälsoövervakning av laxfisk inom det svenska vattenbruket, nu reglerat genom EU:s vattenbruksdirektiv 2006/88/EG. Laxfisk lever vid låga vattentemperaturer, vanligen under 20°C och odlas i Sverige vanligen i kassar, tråg eller dammar. Det smittskyddprogram som nu kommer att byggas upp måste ta hänsyn till de nya varmvattenlevande fiskarternas biologi, odlingssystemens beskaffenhet och måste omfatta de smittsamma organismer som är aktuella för de nya arterna vid den aktuella vattentemperaturen.

Senast uppdaterad : 2022-01-02