Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anna Aspán Fil Dr, docent anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2012 - 2012

Smittspårning hypervirulens VTEC O157:H7

Syftet med studien är att klassificera stammar av VTEC O157:H7, isolerade dels i den pågående prevalensstudien på slakteri som utförts på nötkreatur under 2011 / 2012, dels i andra planerade studier (i SvDHV regi) för att öka kunskapen om VTEC O157:H7 inför ett eventuellt kontrollprogram på nöt. Klassificeringen görs avseende molekylär smittspårning (MLVA-teknik) och för markörer för hypervirulens (s.k. klad 8 typning), och att jämföra dessa resultat med motsvarande analyser gjorda på stammar av VTEC O157:H7 hos sjuka människor.

Senast uppdaterad : 2015-02-12