Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2014

Smittspridning av VTEC O157:H7 via insekter på bete.

Infektion med VTEC O157:H7 hos människa kan leda till mycket allvarlig sjukdom och även dödsfall förekommer. Varje år rapporteras ca 300 humana EHEC-fall hos människa varav fall orsakade av serotyp VTEC O157:H7 dominerar.

I svenska djurhälsovårdens så kallade klad 8-studie under 2012 har det tagits ut miljöprover på 40 nötgårdar i Kalmar som analyserats för VTEC O157:H7. Genom studien har det identifierats ett kluster av gårdar i Köpingsviksområdet där gårdarna varit positiva prover för VTEC O157:H7 tillhörande klad 8. Det finns skäl att misstänka att det pågår någon form av lokal smittspridning mellan gårdarna i området, men hur denna smittspridning skulle gå till är inte känt.

I den s k 125 gårdstudien finns tydliga indikationer på att nötkreatur plockar upp smittan på betet via vad vi misstänker är någon form av miljösmitta. Det är däremot oklart vari denna miljösmitta skulle bestå.

Studier har visat att VTEC O157:H7 kunnat påvisas vid odling av prover från flugor där proverna är hämtade inne från nötstallar. En potentiell smittväg mellan gårdar skulle därför kunna var insekter som sprider bakterien då de kan flyga längre sträckor eller transporteras med vinden till närliggande beten efter att de vistats i komockor på ett bete med positiva djur.

I den här studien tänker vi ställa ut 10 flugfällor i anslutning till beten på 10 gårdar i Köpingsviksområdet. Vi kommer att välja gårdar som identifierats som positiva för VTEC O157:H7 eller gårdar som ligger nära andra gårdar som identifierats som positiva.  10 djurägare får placera ut 10 flugfällor var kring sina beten. Flugfällorna ska ställas upp strax utanför beteshagarna och samlar in flugor i en månad innan de förseglas och skickas upp till SVA. De insamlade flugorna analyseras sen för VTEC O157:H7 för att undersöka om flugorna kan utgöra potentiella smittbärare som kan föra smittan vidare till andra beten.

Senast uppdaterad : 2014-10-20