Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mats Isaksson Forskningsingenjör mats.isaksson@sva.se 018-67 43 73

Huvudman

SVA

Finansiär

Vinnova

Start/avslut

2015 - 2018

Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa, leder till ökat matsvinn och innebär en stor kostnad för samhället. För att garantera att livsmedel är säkra och lämpliga att förtäras, krävs snabba och tillförlitliga metoder för mikrobiell detektion och kvantifiering, krav som flera av dagens metoder inte uppfyller. Mycket arbete har lagts ner på att förbättra direktdetektion och kvantifiering av mikroorganismer i komplexa livsmedelsmatriser (kött, grönsaker, bär, vatten etc.), men inga stora framsteg har gjorts och problematiken kvarstår således. Projektet syftar till att angripa problematiken på ett nytt, innovativt och strukturerat sätt, utifrån både expertis och möjlighet till framtida kommersialisering.

                            

Målet med projektet är att utveckla analysmetoder som inkluderar hela analyskedjan från provtagning till provsvar för snabbare, känsligare och mer kostnadseffektiv detektion, kvantifiering och karakterisering av mikroorganismer i livsmedel för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan. Detta kommer resultera i effektivare livsmedelskontroll, stora kostnadsbesparingar samt ökade möjligheter till att utreda och även förhindra matförgiftningsutbrott. Utvecklade metoder kommer både kunna säljas som kit-lösningar och bli del av rutinlabbs tjänsteutbud på nationell och internationell marknad.

 

Analysmetoderna projektet tar fram kommer baseras på detektion och kvantifiering av genetiskt material (DNA/RNA) från mikroorganismer och bygger på PCR, vilket är en känslig och lättanvänd teknik med låg detektionsnivå och är en av de vanligaste molekylärgenetiska metoderna idag. Vi har samlat ett konsortium med god behovskännedom och kompetens att lösa dessa utmaningar.

 

För SVA:s del innebär projektet att vi arbetar med att ta fram och förbättra metoder för detektion av t. ex. norovirus i hallon, dvärgbandmask i blåbär, cryptosporidium och giardia, samt utveckling av metoder för att kontrollera effektiviteten i metoder för avdödning av virus i processer i livsmedelsindustrin.

Senast uppdaterad : 2019-01-02