Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Troell Forskare, PhD Statens veterinärmedicinska anstalt karin.troell@sva.se 018-67 43 14

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2015 - 2017

Sprider häst zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten?

Denna ansökan avser medel för en undersökning av förekomst och typbestämning av parasiterna Cryptosporidium spp. och Giardia lamblia i svenska hästar. Med hjälp av resultaten kommer vi kunna ge en adekvat rådgivning till både veterinärer, hästägare vattenproducenter och konsulter som utreder vattenskyddsområden om huruvida hästar utgör en risk för spridning av vattenburna protozoer.

Senast uppdaterad : 2018-01-02