Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

MSB

Start/avslut

2013 - 2013

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener i miljön - insamling av kunskap som grund för riskvärdering

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2014-09-15