Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2011 - 2013

Spridning av Ercherichioa coli med eSBL-produktion/kinolonresistens i avelsledet hos svensk slaktkyckling - en pilotstuide

Syftet med projektet var att testa hypotesen att såväl ESBL-producerande som kinolonresistenta E. coli kan spridas vertikalt från importerade avelsdjur (GP) till nästa avelsled (P) och därifrån till den produktionsfågel som slaktas för konsumtion. För båda typerna av resistens kunde isolat av samma klon isoleras från alla nivåer i produktionspyramiden. Att det bland isolaten av kinolonresistenta E. coli fanns ett flertal kloner som var representerade i de olika nivåerna skulle kunna förklaras av en större grad av recirkulation av sådana bakterier som finns kvar i stallmiljön efter rengöring och desinfektion. Detta antagande stärks även av att kinolonresistenta E. coli kunde isoleras från flera av de prov som togs från tomma stallar före insättning av djuren. Varför det skulle vara en större grad av recirkulation av kinolonresistenta E. coli jämfört med ESBL- producerande dito är oklart. Kanske handlar det istället om att de kinoloresistenta isolaten utgör en större del av det totala antalet E. coli och att det därför är en större sannolikhet att de kan bli kvar även efter rengöring och desinfektion.
Senast uppdaterad : 2017-02-03