Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2011 - 2012

Spridning av Escherichia coli med ESBL-produktion/kinolonresistens i avelsledet hos svensk slaktkyckling – en pilotstudie

Projektet skulle testa hypotesen att Escherichia coli med kinolonresistens eller produktion av extended spectrum beta-lactamases (ESBL) hos importerade avelsdjur (GP) sprids till nästa avelsled (P) och därifrån till den produktionsfågel som slaktas för konsumtion. För båda dessa typer av antibiotikaresistenta E. coli har samma klon kunnat isoleras i prov från alla tre nivåerna i avelspyramiden. Projektet visar därmed på vikten av att hålla de övre delarna av avelspyramiden fria från oönskade smittor samt att arbetet med att motverka resistenta bakterier inom slaktkycklingproduktionen måste ske både på nationell och internationell nivå.

Senast uppdaterad : 2013-10-11