Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Gittan
Gittan Gröndahl Tf statsveterinär, forskare, VMD gittan.grondahl@sva.se 018-67 40 00

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2012 - 2014

Stoppa spridningen av kvarka - en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equi

Kvarka, infektion med Streptococcus equi, är ett betydande problem för hästnäringen. Målet för projektet är att ta fram verktyg för att begränsa spridningen av kvarka. Tysta smittbärare av kvarka kan misstänkas vara den vanligaste källan för utbrott. Förekomsten (prevalensen och durationen) av tysta smittbärare kommer att undersökas bland hästar som haft kvarka och synbarligen tillfrisknat och därefter hållits isolerade i tre veckor enligt gängse rutiner. Tysta smittbärare följs i upp till fyra månader. Diagnostiska metoder som används är endoskopi och bakterieprovtagning av luftsäckar, nässvabbprov med E-swab provtagningspinnar för bakterieodling och molekylärbiologisk analys (PCR) samt serologi för antikroppar mot kvarka. Fördjupning av kunskapen om kvarka i den svenska hästpopulationen kommer att användas till konkreta råd och riktlinjer för att begränsa och förhindra nya kvarkautbrott.

Senast uppdaterad : 2015-12-21