Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Lundströms stiftelse

Start/avslut

2013 - 2015

Studier av hur hantering och profylax påverkar sjukdomsutvecklingen vid infektioner med <i>Flavobacterium psychrophilum</i> i svenskt vattenbruk

 Infektioner med Flavobacterium psychrophilum är idag den största anledningen till antibiotikabehandling inom det svenska vattenbruket. F. psychrophilum orsakar framförallt hög dödlighet hos yngel, men sjuklighet i form av kraftiga sår och fenerosioner, övergående i en allmän blodförgiftning är också betydande hos ett- till tvåårig fisk. även vuxen fisk kan drabbas av infektionen i en mer kronisk form med bölder och blödningar ned i muskulaturen. Det är troligt att faktorer i omgivningen, såsom vattenkvalité, vattentemperatur, fiskart, ålder/storlek, hantering mm påverkar sjukdomsutvecklingen. Det är också möjligt att virulensen varierar hos olika isolat av F. psychrophilum.  Infektioner med F. psychrophilum är ett stort problem inom vattenbruket världen över och ansenliga mängder antibiotika används idag för att minska följderna av infektionen. Förutom de ekonomiska konsekvenserna är infektionen naturligtvis inte heller acceptabel hur etisk synpunkt då den bedöms orsaka fisken stort lidande. Vår avsikt är att denna studie ska identifiera faktorer som har betydelse för utvecklingen och konsekvenserna vid infektioner med F. psychrophilum.

Senast uppdaterad : 2015-12-21