Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Viveca Båverud viveca.baverud@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Svensk Hästforskning

Start/avslut

2011 - 2013

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst

Luftvägsinfektioner är en viktig orsak till prestationsnedsättning hos sporthästar. Kvarka är en mycket smittsam hästsjukdom med ca 100 anmälda svenska utbrott per år, där varje utbrott vanligen omfattar flera hästar. Kvarka orsakar stora kostnader då stall som drabbas ofta hålls isolerade under lång tid. Minskad spridning av sjukdomen begränsar användningen av antibiotika. Därmed minskar risken för resistensutveckling hos bakterier och mijöbelastningen. Negativa effekter efter genomgången sjukdom är lite studerat, det har saknats verktyg för att studera korrelation mellan prestation och genomgången kvarkainfektion. Viktig ny forskning pekar ut varianter av S. zooepidemicus som möjlig orsak till kvarka-liknande sjukdom. Förekomst av dessa varianter har inte tidigare studerats i Sverige, och de kan alltså florera tämligen ostört i hästpopulationen. Förbättring och effektivisering av dagens diagnostik för luftvägsviroser och kvarka skulle vara av stort värde för näringen.

Senast uppdaterad : 2012-10-16