Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mate Zoric Forskare, biträdande statsveterinär, VMD mate.zoric@sva.se 018-67 41 73

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2012 - 2014

Termisk komfort för grisen förbättrar arbetsmiljön för skötaren

Golvet i ett grisstall måste passa både djuren och människorna som arbetar där. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt för skötarna att golvet är halkfritt, särskilt i gångarna där de oftast vistas. Golvet ska vara plant och det får inte bildas vattenpölar efter eftersom det ökar halkrisken. Därutöver ska det vara lätt att rengöra golven, både i gångarna och i boxarna. Detta överensstämmer helt med grisarnas önskemål och krav. Enligt Djurskyddslagen ska ” stallar för grisar vara så rymliga att samtliga grisar i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Liggplatserna ska vara torra och rena samt anpassade för grisarna och det klimat som är i stallet. I stallet ska grisarna ha plats att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. Alla slags golv ska vara utformade och skötta så att grisar inte skadar sig. Golven får inte heller påverka djurens hälsa och beteende på ett negativt sätt. Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.” Grisarnas termiska komfort påverkar deras beteende och hur de utnyttjar sin box, vilket i sin tur påverkar hur de gödslar i denna, vilket i sin tur påverkar den insats som krävs av skötaren för att boxen upprätthålla en god hygien i boxen. I Sverige har problemen kring att skapa en termisk komfort naturligt fokuserats på vinterhalvåret. Vintertid kan beteendet styras genom att utnyttja att grisarna när de söker värme minskar sina kontaktytor och lägger sig tätt ihop. Att utforma en värmeisolering i eller under betonggolvet, som gör att djuren upplever ökad värmebehaglighet under hela året är dock mycket svårt. Det kan vara svårt att ge grisarna en termisk komfort genom svalka under varma sommardagar. Konsekvenserna av att inte lyckas erbjuda svalka under sommaren kan bli att grisarna vänder på den tänkta boxfunktionen. För att söka svalka ligger de på spalten och gödslar på den tänkta liggytan, med kraftigt försämrad boxhygien som följd, vilket i sin tur kräver kraftigt ökade arbetsinsatser av skötaren för att försöka upprätthålla en god hygien i boxarna. Målsättningen med detta projekt är förbättra boxhygienen sommartid genom att vända på värmesystemet och kyla golven sommartid. Genom att öka djurens termiska komfort är målsättningen att den tänkta boxfunktionen skall bevaras. Förutom att bidra till en bättre situation för grisarna förväntas detta leda till en förbättrad arbetsmiljö för skötaren genom att det fysiska arbetat med att göra rent i boxarna kommer att minska.

Senast uppdaterad : 2014-05-19