Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Märit Pringle marit.pringle@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2012 - 2013

Test av antibiotikakänslighet hos <i>Dichelobacter nodosus</i> isolerade från får med fotröta

I Sverige är fotröta hos får en anmälningspliktig sjukdom och Svenska Djurhälsovården driver ett frivilligt kontrollprogram. Skadorna på klövarna är smärtsamma och ger ofta upphov till hälta. I kontrollprogrammet används framförallt fotbad med zinksulfat och flytt av djur till smittfria ytor men får med allvarlig fotröta behandlas med antibiotika i injektionsform. Idag finns i Sverige ingen metod för resistensbestämning av fotrötebakterien Dichelobacter nodosus och vi känner följaktligen inte till resistensläget. Vi vill i den här studien både ta fram en tillförlitlig metod för att testa antibiotikakänsligheten hos D. nodosus och därefter testa ett urval av fältisolat. Om metoden fungerar väl kan dessa resultat sedan användas för att välja lämpligt antibiotikum vid behandling av fotröta.

Senast uppdaterad : 2013-09-23