Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Gittan
Gittan Gröndahl Tf statsveterinär, forskare, VMD gittan.grondahl@sva.se 018-67 40 00

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2013 - 2014

Tysta smittbärare av kvarkabakterien <i>Streptococcus equi</i> – utökad longitudinell studie

Kvarka, infektion med Streptococcus equi, är ett betydande problem för hästnäringen. Smittan sprids idag okontrollerat via tysta
smittbärare. I den pågående studien ”Stoppa smittspridningen av kvarka (…)” (H1147203) utvärderas diagnostik för identifiering av
smittbärare samt bestäms andelen smittbärare under 4 månader efter ett kvarkautbrott. Det aktuella projektet utökar studien av detta
unika material och följer kolonisering och dekolonisering/avläkning hos de identifierade smittbärarna mellan 4-12 månader efter
symptomfrihet. Ev. behandlingar utvärderas. Nytillkomna hästar provtas också och bakterien smittspåras för att studera smittrisken
under naturliga förhållanden. Diagnostik som används är endoskopi, luftsäcksköljprov och nässköljprov för bakterieodling och
molekylärbiologisk analys (PCR), serologi för kvarka samt hematologi. Den fördjupade kunskapen om kvarka hos svenska hästar
kommer att användas till konkreta riktlinjer för att begränsa och förhindra nya kvarkautbrott.

Senast uppdaterad : 2013-04-04