Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Naturvårdsverket

Start/avslut

2011 - 2011

Undersökning av ökad förekomst av leverflundror och leverskador hos gråsäl

Sveriges kuster är livsmiljö för flera marina däggdjursarter. De är alla rovdjur i toppen av näringskedjan och kan därför fungera som lämpliga markörer för hälsoläget i denna miljö. Mellan 2008 och 2010 har förekomsten av leverflundror ökat till 20% av undersökta gråsälar. Normalt sett är leverflundror ett bifynd hos gråsäl. Den nuvarande drastiska ökningen och spridningen av parasitförekomst samt att det kan leda till sjukdom och död hos sälar behöver därför studeras vidare.

Senast uppdaterad : 2013-10-08