Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Naturvårdsverket

Start/avslut

2011 - 2011

Undersökningar av smittämnen och sjukdomar hos invasiva mårdhundar

Ett nordiskt LIFE-projekt pågår för bekämpning av invasiva mårdhundar från Finland liksom söderifrån från Danmark och Tyskland. Däremot finns inte medel avsatta för sjukdomsövervakning eller undersökningar av smittämnen hos de mårdhundar som påvisas i landet.

Senast uppdaterad : 2013-10-08