Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Dolores
Dolores Gavier-Widén Avdelningschef för patologi och viltsjukdomar dolores.gavier-widen@sva.se 018-67 42 15

Huvudman

SVA

Finansiär

Anihwa

Start/avslut

2015 - 2017

Uppkomst av högpatogena caliciviruses i Leporidae

Virus av släktet Lagovirus orsakar kaningulsot hos kaniner och fältharesjuka hos harar. Sjukdomen uppstod på harar i början av 1980-talet i Sverige. Ett nytt lagovirus upptäcktes 2010 i Frankrike. Det spreds snabbt bland vilda och tama kaniner genom flera europeiska länder.

Den nya varianten av viruset (RVHD2) undgår immunförsvaret, och upptäcktes först hos tamkaniner som vaccinerats mot det gamla gulsotsviruset men som ändå blev sjuka. Det nya viruset har visat sig smitta inte bara kaniner utan också kaphare. Denna art är en nattaktiv gräsätare, som liknar fältharen till storlek och utseende och förekommer bland annat på Pyreneiska halvön, Mallorca och i nästan hela Afrika.

Det finns en oro för att RVHD2 också spridits till Sverige, och kan ligga bakom dödlighet hos både vilda och tama kaniner samt hos harar. Projektet syftar till att studera uppkomsten och återkomsten av lagoviruset, upphov till aggressiva virusstammar och betydelse av en så kallad reservoarvärd av lagovirus. Det är ett treårsprojekt med koordinator från Frankrike. Forskare från Frankrike, Italien, Portugal och Sverige deltar.

Senast uppdaterad : 2018-01-02