Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2014 - 2015

Utvärdering av helgenomsekvensering för bättre smittspårning av Salmonella i foder, livsmedelsproducerande djur och livsmedel

Salmonella Mbandaka är en serotyp som smittar bl.a. nötkreatur och tamfåglar, men den kan även orsaka allvarlig sjukdom hos människa. I detta pilotprojekt undersöks variationen i ”genetiska fingeravtryck” framtagna med helgenomsekvensering och jämförs med traditionella metoder för att karaktärisera Salmonella för att avgöra vilket mervärde helgenomsekvensering ger vid smittspårningsarbete. Som fallstudie utvärderas en möjlig koppling mellan den Salmonella Mbandaka som spreds från en foderfabrik under 2013 och misstänkta foderråvaror, t.ex. importerad soja.

Senast uppdaterad : 2016-08-11