Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mia Holmberg Epidemiolog mia.holmberg@sva.se 018-67 41 48

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

Svensk Djursjukvård

SAVSNET

Finansiär

Vinnova

Start/avslut

2016 - 2017

Utveckling av en nationell veterinärmedicinsk databas för sällskapsdjur och hästar

Syftet med projektet är att utveckla en nationell databas med journaldata från landets djurkliniker och -sjukhus. Databasen ska kunna användas för forskning, övervakning och statistik för att tillgodose behov hos myndigheter, akademi och näring.

Idén bygger på att djurkliniker frivilligt, kontinuerligt och automatiserat delar med sig av anonyma data från sitt journalsystem till databasen. I gengäld erbjuder databasen klinikerna business intelligence i form av interaktiva sammanställningar av deras egna data, för att få en djupare förståelse för kundunderlaget.

Målet med databasen är att ge bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning till nytta för djurvälfärd och djursjukvård såväl som djurägare och folkhälsan. Det är viktigt att snabbt upptäcka och agera på en ändring i sjukdomsläget för att minska risken för introduktion och utbrott av nya smittor. Genom att SVA får tillgång till informationen i databasen möjliggörs en sjukdomsövervakning samtidigt som en automatiserad övervakning på sjukdomssyndrom kan implementeras även på djurslagen hund, katt och häst; djurslag som lever tätt inpå stora delar av befolkningen.

Klinikerna som levererar data bidrar även till att bygga upp en stor forskningsdatabas. Den information som blir tillgänglig i databasen kan användas för studier om t.ex. behandlingsmetoder, riskfaktorer och sjukdomsförekomst inom olika populationer och därmed även bidra till en evidensbaserad djursjukvård. Ett annat högaktuellt och viktigt område där den nationella databasen kommer att bidra är till övervakningen av antibiotikaanvändning och -resistens hos sällskapsdjur som behöver göras på en mycket mer detaljerad nivå än vad som görs idag.

Senast uppdaterad : 2018-01-02