Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2010 - 2013

Utveckling av vaccin mot koccidios hos slaktkyckling

Koccidios hos kyckling orsakas av Eimeria-parasiter som skadar tarmslemhinnan, vilket leder till minskad tillväxt, försämrat foderutnyttjande och dödlighet. Koccidios är en av de ekonomiskt viktigaste sjukdomarna inom modern slaktkycklingproduktion och kontrolleras genom kontinuerlig inblandning av koccidiostatika i fodret. Det är därför mycket angeläget att hitta alternativ till koccidiostatika.

Vaccinering är ett sådant alternativ men för att bedriva meningsfull forskning för vaccinutveckling krävs ingående kunskap om den skyddande immuniteten mot parasiterna. Vi har därför sedan 2004 arbetat med att etablera de nödvändiga metoderna för att studera immunitet mot Eimeria-infektion och utvärdera lämpliga adjuvans för ett modernt vaccin mot koccidios. I det nu föreslagna projektet avser vi att fortsätta arbetet för att definiera den skyddande immuniteten mot parasiten. Med utgångspunkt i denna kunskap skall vidare studier utföras för utveckling och utvärdering av nya koccidiosvaccin.

Senast uppdaterad : 2015-09-11