Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Forskare, biträdande statsveterinär, VMD ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Gård&Djurhälsan

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2019 - 2020

Områden

Nötkreatur

Medlemmar

Giulio Grandi

Wonhee Cha

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Foto: Katinca Fungbrant, GD

Målet är att öka kunskapen om vilka faktorer som kan orsaka håravfall, hur diagnosen bäst ställs och om det finns förebyggande rutiner, i så fall vilka, som delvis skulle kunna ersätta en tidig behandling med läkemedel emot håravfall. Det övergripande målet är att öka kunskapen om förebyggande rutiner mot håravfall hos utegångsdjur för att på sikt kunna reducera användandet av antiparasitära läkemedel med bibehållen djurvälfärd. Projektet är en fortsättning på ett pågående projekt (5.2.18-04422/2018) där vi ser att vi behöver förlänga projektet ett år till för att verifiera våra preliminära resultat.


Bildtext: Pälsen är en viktig komponent i nötkreaturens värmehållningsförmåga. Foto: Katinca Fungbrandt, G&D.

Senast uppdaterad : 2021-01-02