Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2006 - 2011

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) i slaktkycklingbesättningar

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Senast uppdaterad : 2011-11-03