Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anders Lindström Forskare anders.lindstrom@sva.se 018-67 43 18

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2011 - 2012

Vektorövervakning i lägen med förhöjd risk för eller utbrott av vektorburen sjukdom

Målet är att ta fram kunskap och påbörja arbetet med planer och metoder för detektion och övervakning av relevanta vektorer (mygg resp. sandmygg) för främst West Nile feber, Rift Valley feber och Leishmania. Detta görs för att kunna utforma delar av kontrollprogram mot dessa vektorburna sjukdomar i Sverige. Effektivt smittskydd förutsätter snabb implementering av effektiv övervakning och riskbedömning i ett läge med förhöjd risk för sjukdom. Ytterligare mål är att SVA personal självständigt skall kunna fånga och artbestämma relevanta vektorer, och samordna analys av aktuell(a) patogen(er) vid utbrott av vektorburen sjukdom. Beskriv nyttan med projektet, särskilt sett från statligt åtagande Relevanta handlingsplaner för övervakning och kontroll av olika sjukdomsspridande insektsarter är väsentliga för smittskyddet. Vid förhöjd risk för utbrott av vektorburen smitta kan då effektiv övervakning samt kontrollåtgärder för den aktuella smittan och de vektorarter som sprider den snabbt implementeras. Genom detta projekt skapas en nationell kompetens som kan vara avgörande för snabb och effektiv övervakning. Ytterligare ett syfte är att samverka i ett nationellt interdisciplinärt nätverk för övervakning av vektorburna sjukdomar samt öka svensk medverkan i internationella nätverk för vektorövervakning.

Senast uppdaterad : 2012-07-19