Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Börjesson Forskare stefan.borjesson@sva.se 018-67 42 79

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2013

Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-bildande tarmbakterier från svenska djur.

Det övergripande målet är att ha en övervakning av så kallade ESBL-bildande Enterobacteriaceae som är resistenta mot tredje generationens cefalosporiner och/eller karbapenemer, samt upprätthålla en omfattande och aktuell stamkollektion. Avsikten är också att undersöka epidemiologiska samband och identifiera vilka bakteriestammar som är sprida i Sverige. Ett ytterligare mål är att under 2013 sammanställa resultaten i en databas. ESBL-bildande Enterobacteriaceae ökar kraftigt i samhället och är ett av de största hoten inom sjukvården såväl bland djur som bland människor. Dessa bakterier har också zoonotisk potential.

Senast uppdaterad : 2014-05-16